Youth application platform

Application forms

 

The Council of Europe welcomes applications from all candidates who fulfil the specific profile of the activities, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief or sexual orientation.

ATTENTION:
IN ORDER TO ACCESS THE APPLICATION FORMS, first YOU HAVE TO REGISTER HERE >>> . Please follow the instructions carefully.

 AFTER THE REGISTRATION, YOU HAVE TO  LOG IN HERE >>> and then CLICK THE TITLE OF THE COURSE / EVENT YOU WISH TO APPLY TO BELOW ON THIS PAGE  ↓ 

Сделайте, пожалуйста, следующие шаги для получения доступа к заявке:

1/ зарегистрируйтесь на платформе: http://youthapplications.coe.int/user/register

2/ логин: http://youthapplications.coe.int/user/login

3/ нажмите на название мероприятия или курса на этой странице:  http://youthapplications.coe.int/Application-forms

 

Please note that in case of certain courses your application is valid only together with a support-letter from your organisation .
You will find the information concerning whether you need to submit or not a support letter in the call for participants!

Как прикрепить рекомендательное письмо или копию паспорта >>>

ATTENTION: IF YOU FACE TECHNICAL PROBLEMS WITH ACCESSING THE APPLICATIONS FORMS, PLEASE SEND A MESSAGE TO: YOUTHAPPLICATIONS @ COE.INT !


Together Have Your Say! - Training Course “50-50” (Azerbaijan) 2018 / Öz sözünü de! тренінг “50-50” 2018

“Together Have Your Say!”: training course on democratic citizenship and youth participation for specialists from government bodies working with youth, and representatives of youth non-governmental organizations from the Republic of Azerbaijan

The training-course will bring together civil servants and representatives of non-governmental organisations to discuss youth participation and youth policy developments, involvement of young people in making-decision processes at regional and local level, a role of youth work and non-formal education in the youth policy implementation and how to improve the interaction of state structures, non-governmental organisations and youth.

The training course will be based on “Have your Say!”, a Manual on the revised European charter on the participation of young people in local and regional life, that will be translated into Azerbaijani.

**************************************************

"Öz sözünü de!" Azərbaycan Respublikasının gənclərlə işləyən dövlət qurumlarının mütəxəssisləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri üçün keçirilən demokratik vətəndaşlıq və gənclərin iştirakı üzrə təlim kursu

Milli, regional və yerli səviyyədə gənclərlə işləyən dövlət mütəxəssisləri və gənclərlə işləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri üçün demokratik vətəndaşlıq və gənclərin iştirakı üzrə milli təlim kursu dövlət qulluqçularını və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini bir araya gətirəcəkdir. Onlar gənclərin iştirakını və gənclər siyasətinin inkişafını, gənclərin regional və yerli səviyyədə qərar qəbuletmə proseslərinə cəlb edilməsini, gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində gənclər işinin və qeyri-formal təhsilin rolunu və dövlət qurumlarının qarşılıqlı əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasını müzakirə edəcəklər.

Təlim kursu yerli və regional həyatda gənclərin iştirakı ilə bağlı yenilənmiş Avropa nizamnaməsinə dair “Sözünü söylə!” dərsliyinə əsaslanacaq.