youth - jeunesse

Application form: Compass Long-term training course for youth multipliers and trainers from Azerbaijan / KOMPAS Azərbaycandan olan gənc multiplayerlər və təlimçilər üçün insan hüquqları təhsili və demokratik vətəndaşlıq mövzusunda uzunmüddətli təlim kur

AIM AND OBJECTIVES OF THE COMPASS LTTC

The COMPASS training-course will enhance the quality of human rights education with young people and of non-formal education through the development of competences (knowledge, skills, attitudes) of youth workers, leaders and trainers to implement educational projects and activities at local, regional and national level.

General objectives of the COMPASS LTTC:

  • To develop the competences of young people to act as multipliers and trainers of human rights education at their local and national level, based on Compass approaches;
  • To enable participants to plan and implement projects for human rights education with young people;
  • To contribute to the quality development of non-formal education and human rights education activities by youth organisations in Azerbaijan.

*************************************************

KOMPAS UMTK-NIN MƏQSƏD VƏ HƏDƏFLƏRİ

KOMPAS təlim kursu yerli, regional və milli səviyyədə tədris layihə və tədbirlərinin icrası üçün gənclər vasitəsilə insan hüquqları təhsilinin və gənclər sahəsi üzrə işləyənlərin, liderlərin və təlimçilərin qabiliyyətlərinin (bilik, bacarıq, davranış) artırılması vasitəsilə qeyri-formal təhsilin keyfiyyətini artıracaq

KOMPAS UMTK-nın əsas məqsədləri:

  • Compas yanaşmasına əsaslanaraq gənclərin yerli və milli səviyyədə insan hüquqları təhsili üzrə multiplayer və təlimçi bacarıqlarını artırmaq;
  • İştirakçıların, gənclərlə insan hüquqları təhsili üzrə layihələr planlamaq və icra etməsinə dəstək olmaq;
  • Azərbaycandakı gənclər təşkilatları tərəfindən keçiriləcək qeyri-formal təhsil və insan hüquqları təhsili üzrə fəaliyyətlərin keyfiyyətinin artırılmasına töhvə vermək.
Yes

You need to log in in order to answer this survey.

Disclaimer: Please note that regarding all applicants’ personal data the provisions of Regulation CM (89)70 on a data protection system for personal data files in the Council of Europe, as approved by the Committee of Ministers on 11 April 1989, will apply.


© Council of Europe 2004-2009 - Powered by eZ publish-OpenContent